بیماری شما چه نوعی از ام اس است ؟
عود كننده_ فروكش كننده
86.71%
124 86.71%
پيشرونده_ اوليه
4.20%
6 4.20%
پيشرونده_ ثانويه
8.39%
12 8.39%
پيشرونده_ عود كننده
0.70%
1 0.70%
در کل: 143 رأی 100%
علت بوجود آمدن بیماری ام اس چیست