مقالات برچسب anti-AQP4_NMO

درمان های NMO

درمان های NMO

در حال حاضر درمانی برای التهاب عصب چشم (NMO) وجود ندارد. استاندارد مراقبت از حمله اولیه NMO شامل موارد زیر است:
17 ماه پیش
 | 
454 بازدید