مقالات برچسب لرمیت

حس برق گرفتگی در ام اس نشانه ای غیراختصاصی اما مهم

حس برق گرفتگی در ام اس نشانه ای غیراختصاصی اما مهم

علامت لرمیت یک احساس کوتاه و شدید می باشد، شبیه یک شوک الکتریکی که از گردن و ستون فقرات عبور و از طریق تنه و اندام تابش می کند. حس برق گرفتگی در ام اس اگر چه علامت اختصاصی این بیماری نیست ولی بسیار مهم می باشد و باید با پزشک درباره ی آن صحبت نمود.
1 ماه پیش
 | 
474 بازدید