دوره آنلاین پیلاتس آذر ماه (بانوان)

تاریخ
۶ آذر الی ۲ دی
ساعت
۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۶ آذر ۱۴۰۱
مبلغ
240,000 تومان
برگزار شده است.

📝 برگزاری دوره آنلاین پیلاتس به صورت نیمه خصوصی در ۸ جلسه (۴ هفته ۲ جلسه ایی) در آذر ماه ۱۴۰۱

 

⚛️ این دوره مخصوص بانوان است.

⚛️ کلاسها به صورت تماس تصویری و همراه با ارتباط دو طرفه مربی و پرتوجو صورت میگیرد و پرتوجو همزمان شاهد انجام حرکات توسط مربی و دیگر پرتوجویان است.

⚛️ امکان ضبط ویدیو کلاس ها وجود ندارد و نیاز است پرتوجو در ساعت مقرر در کلاس حضور یابد.

⚛️ پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، در صورت انصراف امکان عودت وجود ندارد.

 

لوازم مورد نیاز:موبایل


لوازم مورد نیاز:
موبایل