دوره آنلاین پیلاتس (بانوان)

تاریخ
۲ الی ۲۹ بهمن
ساعت
۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۰ دی ۱۴۰۰
ظرفیت باقی مانده
6 نفر
مبلغ
200,000 تومان
ثبت نام

📝 برگزاری دوره آنلاین پیلاتس به صورت نیمه خصوصی در ۸ جلسه (۴ هفته ۲ جلسه ایی) در آذر ماه ۱۴۰۰

 

شنبه ها و چهارشنبه ها ۱۸ تا ۱۹

 

⚛️ این دوره مخصوص بانوان است.

⚛️ کلاسها به صورت تماس تصویری و همراه با ارتباط دو طرفه مربی و پرتوجو صورت میگیرد و پرتوجو همزمان شاهد انجام حرکات توسط مربی و دیگر پرتوجویان است.

⚛️ امکان ضبط ویدیو کلاس ها وجود ندارد و نیاز است پرتوجو در ساعت مقرر در کلاس حضور یابد.

⚛️ پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، در صورت انصراف امکان عودت وجود ندارد.

 

لوازم مورد نیاز:موبایل


لوازم مورد نیاز:
موبایل