سومین دوره آنلاین پیلاتس (آقایان)

تاریخ
۱۷ الی ۲۹ اردیبهشت
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مبلغ
200,000 تومان
دوره یوگا برگزار شده است.

📝 برگزاری دوره آنلاین پیلاتس به صورت نیمه خصوصی در ۸ جلسه (۴ هفته ۲ جلسه ایی) در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 

دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۱۸

 

⚛️ این دوره مخصوص آقایان است.

⚛️ کلاسها به صورت تماس تصویری و همراه با ارتباط دو طرفه مربی و پرتوجو صورت میگیرد و پرتوجو همزمان شاهد انجام حرکات توسط مربی و دیگر پرتوجویان است.

⚛️ امکان ضبط ویدیو کلاس ها وجود ندارد و نیاز است پرتوجو در ساعت مقرر در کلاس حضور یابد.

⚛️ پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، در صورت انصراف امکان عودت وجود ندارد.


لوازم مورد نیاز:
موبایل