دوره مقدماتی نیمه خصوصی یوگا (آقایان)

تاریخ
۵ الی ۲۶ آذر
ساعت
۱۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ آذر ۱۴۰۰
مبلغ
200,000 تومان
برگزار شده است.

 

📝 برگزاری دوره آنلاین مقدماتی یوگا به صورت نیمه خصوصی در ۸ جلسه (۴ هفته ۲ جلسه ایی) در آذر ماه ۱۴۰۰

 

***  یکشنبه‌ها و پنجشنبه ها ساعت ۲۰-۱۹ ***

 

⚛️ این دوره مخصوص آقایان است.

⚛️ کلاسها به صورت تماس تصویری و همراه با ارتباط دو طرفه مربی و پرتوجو صورت میگیرد و پرتوجو همزمان شاهد انجام حرکات توسط مربی و دیگر پرتوجویان است.

⚛️ امکان ضبط ویدیو کلاس ها وجود ندارد و نیاز است پرتوجو در ساعت مقرر در کلاس حضور یابد.

⚛️ پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، در صورت انصراف امکان عودت وجود ندارد.

⚛️ بـا هـــر تـــوان و وضـعـیــت فیـــزیــکــــی می توانید در دوره ها شرکت کنید.

لوازم مورد نیاز:
موبایل


لوازم مورد نیاز:
موبایل
اینترنت