همچنین ببینید

تمرین کوهنوردی و صخره‌نوردی در خانه

چرا زنان بیشتر از مردها ام اس می‌گیرند؟

در این مقاله با عنوان «چرا زنان بیشتر از مردها ام اس می‌گیرند؟» به بررسی رابطه بین جنسیت و بیماری ام اس می‌پردازیم. ضمن این بررسی، ابهامات ذهنی و شایعات پیرامون این بحث را برطرف می‌کنیم. در نهایت راهکارهای کمک کننده به آنها را بررسی خواهیم کرد و مخاطب را در جریان می‌گذاریم.

 غلاف میلین

غلاف میلین یک لایه پروتینی است که بر روی بسیاری از دندریت‌های بلند و آکسون‌ها، تشکیل می‌شود و نورون را سفید رنگ جلوه می‌دهد نقش نهادین پوشش میلین، ایجاد نارسانایی بیشتر بر روی سطح تارهای عصبی است که این امر باعث افزایش سرعت هدایت پیام‌های الکتریکی در درازای تار می‌شود. میلین افزون بر افزایش سرعت انتقال پیام‌های عصبی در طول رشته‌های عصبی، وظیفه نگهداری از سلول‌های عصبی را نیز به عهده دارد.


همه طول تار از میلین پوشیده نشده ‌است. بخش‌هایی که پوشش میلین قطع می‌شود گره رانویه نامیده می‌شوند. در رشته‌های میلین‌دار پیام عصبی بسیار تندتر انتقال می‌شود.


از بین رفتن پوشش میلین موجب نارسایی در انتقال پیام‌های عصبی و بنابراین بروز بیماری‌های عصبی همچون مولتیپل اسکلوروزیس یا همان ام. اس می‌شود. دانشمندان سال‌ها ست  که برای یافتن شیوه‌ای که با آن بتوان بدن را به بازسازی دوباره میلین واداشت، پژوهش می‌کنند.