همچنین ببینید

تمرین کوهنوردی و صخره‌نوردی در خانه

همه چیز درباره سندروم پای بی قرار (RLS)

سندروم پای بی قرار (RLS) RLS در این مقاله با عنوان «همه چیز درباره سندروم پای بی قرار (RLS)» به معرفی بیماری سندروم پای بی قرار می‌پردازیم. ضمن معرفی، ویژگی های بیماران، حالت ها و علائم را در آنها بررسی می‌کنیم. در ادامه به روش های درمان این عارضه خواهیم پرداخت. سعی ما بر این است که مخاطب با خواندن این مقاله، آگاهی کافی نسبت به این بیماری پیدا کند.

 افتادگی پا (Foot drop)

شرح علامت


افتادگی پا، افتادگی بخش جلویی پا به دلیل ضعف ، آسیب به عصب پرونئال و یا فلج عضلات در قسمت قدامی ساق پا می باشد . این حالت معمولا نشانه ای از یک مشکل بزرگتر می باشد اما خودش یک بیماری محسوب نمی شود . آن معمولا با ناتوانی و مشکل در حرکت دادن مچ پا و انگشتان به سمت بالا مشخص می شود . شدت افتادگی پا بسته به میزان ضعف ماهیچه به حالت های موقت و دائم دسته بندی می شود . این اختلال می تواند در یک یا دو طرف بدن ایجاد شود . افتادگی پا می تواند به تنهایی از آسیب عصبی ناشی شود . با این حال آن می تواند با ترومای عصب نخاعی یا ماهیچه یا برخی بیماری ها ایجاد شود . بیماری هایی که می توانند موجب ایجاد افتادگی پا شوند شامل این موارد می باشد : ALS یا بیماری لوگریگ ، پارکینسون ، دیستروفی عضلانی و ام اس .


این عارضه به صورت ناتوانی در انجام Dorsiflexion در مفصل مچ پا و نیز عدم عملکرد مناسب مفصل Subtalar خود را نشان می دهد. عوامل ایجاد این عارضه عصبی-عضلانی و یا آناتومیکی بوده و برحسب نوع عامل ایجاد کننده می تواند موقت و یا دائمی باشد. این عارضه در تمامی گروه های سنی بطور یکسان دیده شده و در مردان شایعتر است. این عارضه سبب ایجاد کشیدگی پا شده که بیمار را مجبور به استفاده از مکانیسمهای جبرانی نا خواسته در راه رفتن می کند . همانند حالت steppage Gait و یا Toe drag 


درمان موقت


در مراحل ابتدای می توان از درمان آرتزی و یا تحریک الکتریکی - عصبی استفاده نمود. در مورد درمان آرتزی از دو نوع آرتز استفاده می شود:
۱. آرتز AFO با مفصل Klenzak
۲. آرتز Leaf Spring AFO


این نوع درمان به روش های زیر به این عارضه کمک می کند:


۱. کنترل Plantarflexion در مرحله تماس پاشنه پا با زمین
۲. ایجاد Dorsiflexion در انگشتان پا در مرحله پیچش هنگام راه رفتن
۳. ایجاد ثبات داخی و خارجی در مفصل مچ پا در مرحله ایستادن
۴. ایجاد تحریک هنگام راه افتادن و در آخرین مرحله ایستادن


درمان


در مراحل حاد می توان از روش جراحی استفاده کرد.