شرایط وابسته

ام اس سنتراطلاعاتی برای افرادی که با سایر بیماری های دفع کننده سیستم ایمنی،بیماری میلین‌زدا سیستم عصبی مرکزی زندگی می کنند فراهم کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر بیماری، تشخیص آن، درمان یا تحقیقات مرتبط و منابع مفید روی هر یک از لینک های زیر کلیک کنید.


 


بیماری بالو


اختلال ناصحیح نادر سیستم عصبی مرکزی که در آن میلین آسیب دیده است.


بیماری شیلدر


یک اختلال بسیار نادر، پیش رونده، دژنراسیون، دمیل کننده کننده سیستم عصبی مرکزی که معمولاً در دوران کودکی شروع می شود.


بیماری میلت عرضی


یک اختلال عصبی ناشی از التهاب در هر دو طرف یک سطح یا بخشی از نخاع.