ام اس سنتر را یک فنجان چای مهمان کنتومان

ام اس سنتر تا به امروز با کمک تیم مدیریت هزینه‌های جاری مربوط به سرورها و سایر موارد هزینه بر را تامین کرده است و همیشه مبنا را این چنین قرار داده‌ایم که برای این موارد اسپانسر نداشته باشیم. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی‌ نیازمند حمایت مالی شما دوستان ام اس سنتری هستیم پس ما را با یک فنجان چای مهمان کنید.