امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امیتازات : 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چه تصوری از خودتان دارید؟
#1
: چه تصوری از خودتان دارید؟

تست روانشناسی بسیار قوی برای شناخت خود ازاین مطلب دیدن کنید .

۱) بعد توانایی های ذهنی شامل سؤالاتی درباره معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری.
۲) بعد کارآمدی (تحصیلی یا شغلی) شامل سؤال هایی درباره تلاش و سختکوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کار ها و یادگیری مطالب.

۳) بعد جذابیت ظاهری شامل سؤال هایی درباره قیافه، محبوبیت، وضع ظاهر و مرتب بودن.

۴) بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال هایی درباره شوخ طبعی، حسادت، شخصیت و ورزشکاربودن.

۵) بعد عیب ها و حسن ها شامل سؤال هایی درباره حرص و طمع، خودخواهی، بی رحمی، مهربانی و خلق و خو.

می توانید در هر یک از صفات و ویژگی هایی که در ادامه ارائه می شود، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی را علامت بزنید که درباره شما بیشتر مصداق دارد.

۱) قیافه ام…

الف – تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد تر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد تر است.

۲) معلوماتم…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۳) حرص و طمع من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.
۴) شوخ طبعی من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۵) هوش من…

الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۶) محبوبیت من…

الف- بیشتر از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

هـ- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

۷) حافظه من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، قوی تر است.

ب- قوی تر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، ضعیف تر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، ضعیف تر است.

۸) جذابیت من…

الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.۹) شخصیت من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.

ب- بهتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد تر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد تر است.

۱۰) تنبلی من…

الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۱۱) خودخواهی من…

الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۱۲) وضع ظاهری من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد تر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد تر است.

۱۳) خلق و خوی من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- بد تر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد تر است.

۱۴) استقلال من…

الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۱۵) مرتب بودن و پاکیزگی من…

الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۱۶) موفقیتم…

الف- بیشتر از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم.

هـ- تقریبا کمتر از همه کسانی که می شناسم.

۱۷) مهربانی ام…

الف- بیشتر از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

هـ- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

۱۸) در یادگیری مطالب…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهترم.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، ضعیفترم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، ضعیفترم.

۱۹) حسادتم...

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۲۰) تلاش و سختکوشی من…

الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۲۱) توانایی خواندن و مهارت بیان من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد تر است.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد تر است.

۲۲) در به اتمام رساندن کار ها…

الف- از همه کسانی که می شناسم، بهترم.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.

۲۳) تیزهوشی و هوشیاری من…

الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.

ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر هستم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۲۴) از نظر ورزشکار بودن…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهترم.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.

د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.

۲۵) بی رحمی من…

الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.

ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

د- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

هـ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

روش نمره گذاری آزمون

همان طور که ملاحظه کردید در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد که هر کدام بیان کننده صفتی در فرد است. هریک از این موارد شامل ۵ اظهارنظر درجه بندی شده است که فرد یکی از آن ها را انتخاب می کند. گزینه های این آزمون از ۵ تا یک نمره گذاری می شود. به عبارت دیگر برای هر گروه گزینه الف امتیاز ۵، گزینه (ب) امتیاز ۴، گزینه (ج) امتیاز ۳، گزینه (د) امتیاز ۲ و گزینه (هـ) امتیاز یک را به خود اختصاص دهید.

پس از جمع امتیازات حداقل نمره ای که شخص در این مقیاس به دست می آورد ۲۵ و حداکثر آن ۱۲۵ است.

نمره آزمون شما عددی بین ۲۵ تا ۱۲۵ خواهد بود که تحلیل آن براساس جدول زیر انجام خواهد شد:

۷۱ و کمتر از آن بسیار ضعیف

۷۲ تا ۸۱ ضعیف

۸۲ تا ۹۱ متوسط

۹۲ تا ۱۰۱ قوی

۱۰۲ و بیشتر از آن بسیار قوی

تصور از خود و اهمیت آن

«خود کارآمدی» فرد رابطه مستقیمی با عملکرد او دارد و می توان آن را در افراد (بخصوص کودکان و نوجوانان) به شیوه های گوناگونی تقویت کرد. کسانی که خود را کارآمد می پندارند، علاوه بر کسب موفقیت از نظر عملکرد نیز بیشتر از زندگی احساس رضایت می کنند.

«تصور از خود» تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ نگرش دیگران بویژه والدین، تعامل های اجتماعی، ارتباط فرد با محیط و زمینه های محیطی از جمله عواملی است که روی تصور از خود تاثیر می گذارد. به علاوه ارتباط کودک با والدین، موفقیت و شکست در زندگی و انعکاس نگرش های دیگران و خود شخص درباره آن ها و شرایط اجتماعی – اقتصادی ازجمله عواملی است که در شکل گیری و تحول تصور از خود اثر می گذارد.

وقتی یک شخص ارزش کمی برای خود قائل است کمتر می تواند در برابر فشار عقیده دیگران مقاومت کند. در مقابل کسانی که ارزش زیادی برای خود قائلند، تصور خدشه ناپذیری از ظرفیت ها و فردیت خود دارند. همچنین ثابت شده است که اشخاص خلاق و اشخاصی که حرمت بالایی برای خود قائلند، می توانند بیش از دیگران، یک نقش فعال در گروه اجتماعی بر عهده گیرند و به صورتی آزاد و مؤثر آنچه را می خواهند بیان کنند.

مطالعاتی که به بررسی تصور از خود در افراد عادی پرداخته اند حاکی از آن است که تصور از خود، نقش اساسی در بهداشت و سلامت روانی افراد به عهده دارد، به گونه ای که با کاهش سطح تصور از خود علایم و نشانه هایی چون اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، کمرویی، درون گرایی و… ظاهر خواهند شد و در صورت تداوم، اشکالات جدی به همراه خواهند داشت. همچنین افراد مضطرب، افسرده و کسانی که خلق و خوی بسیار متغیری دارند، تصور از خودِ ضعیفی دارند. ناتوانی در ابراز وجود، می تواند متاثر از تصور از خود نامطلوب فردی باشد. این گروه از افراد از ابراز احساسات، افکار و نظرات خود به دیگران ناتوانند، قادر به دفاع از حقوق خود نیستند و در حضور جمع، مضطرب و ناراحتند.

چه باید کرد؟

آموزش «ابراز وجود» یکی از فنون رایج رفتار درمانی است که می تواند باعث تغییر در تصور از خود شود. یکی از شیوه های آموزش ابراز وجود، ایفای نقش است. «مورنو» ایفای نقش را یکی از شیوه های درمان گروهی می داند. امروزه ایفای نقش کاربردهای متعددی از قبیل تخلیه هیجانی، تغییر نگرش، ایجاد بینش و بصیرت دارد.
 تشکر شده توسط : booshveg , موناامیدوار , مریم۷۲
#2
من 88شدم متوسطمSleepy
البته در همه چیز متوسط هستمwink2
قد و وزن و پول و زندگی و ارزو و درس و همه و همه متوسط هستمsad2
در مورد من درست قضاوت کردagreement2
مرسی4تا ستاره میدمhappy0065.gif
حدیث قدسی:
هر گاه عبدی گناه می کند قطعه ای از زمین که در آن محل این گناه را انجام داده است از خدا اجازه می خواهد بنده را در کام خود فرو ببرد و آن سقفی که روی سر آنهاست از سقف بناها یا آسمان است از خدا اذن می طلبند که بر سر آنان خراب شود .
اما خداوند متعال می گوید :
دست از بنده من بردارید و به او مهلت بدهید زیرا شما او را خلق نکرده اید اگر او را خلق کرده بودید به او رحم میکردید.
sad2
 تشکر شده توسط : رهاورد
#3
منم شدم 85 شدم متوسطicon_question
خيلي جالب بود..agreement2agreement2
میبینی مادر..؟
دیگر سیگار هم غم هایم را تسکین نمیدهد ...
سلطان غم بگو مسکنت چیست ..؟
فرزندت از پای درآمده ...
 تشکر شده توسط : رهاورد
#4
خودم 60 شدمsad
#5
عاغا من 106 شدمjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gifjumping0047.gif
چون میگذرد غمی نیست
 تشکر شده توسط : مریم۷۲
#6
من 92 شدمsmilingراضیم از خودمSleepy
تو رو آرزو نکردم
این یعنی نهایت درد
خیلی چیزا هست تو دنیا که نمیشه آرزو کرد
  


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  شما چه هوشی دارید ؟! soory 0 2,169 2012/10/13, 11:49 PM
آخرین ارسال: sooryکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان