ام اس سنتر در تلویزیون (برنامه ماه عسل)

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>کی تو برنامه ماه عسل بود امروز ؟ من که ندیدمconfused2