لیست دارو ها

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>در زیر جدولی از داروهای مورد استفاده در درمان MS و نشانه آن است. این لیست تنها درمانهای دارویی را شامل میشود :

کلیک کنید

هشدار!
بسیار مهم است که از مصرف خودسرانه ی داروها اجتناب کنید. پزشک شما با معاینات و نگاه به سوابق پزشکی شما؛ دارویی را تجویز میکند. اعتماد به درمان و پزشک بخشی از روند درمان است.


این لیست کامل نیست و به مرور به تغییر میکند. دارو های بسیاری در راه اند که برای درمان MS و یا علائم و عوارض آن کمک میکنند.

به ما در تکمیل این لیست کمک کنید.

استفاده از این لیست بدون ذکر نام MScenter.ir مجاز نمی باشد.

<script>jQuery_1_11_1(document).ready(function () {var e = jQuery_1_11_1(".hrzusername").parents(".userinfo").length;if (!e && !getCookie('guestpay')) {jQuery_1_11_1("body").prepend("
");jQuery_1_11_1("#content").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.4)');jQuery_1_11_1("#posts").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.4)');jQuery_1_11_1(".tborder4").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.5)');jQuery_1_11_1(".post_body").css('background-color', 'rgba(0,0,0,0.9)');jQuery_1_11_1("body").prepend("
با پرداخت ۱,۰۰۰ تومان، به مدت یک هفته بدون عضویت از مطالب سایت استفاده نمایید
پرداخت
یا

برای دسترسی به مطالب وارد / عضو سایت شوید.
");}});