درمان ام اس

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2017/12/22 06:27 PM)atkh نوشته شده توسط:  البته در آخرین کزارشی که در مورد سلولهای بنیادی بود و در کانادا انجام شد، روند کار به این صورت است که کل سیستم ایمنی را از بین میبرند و سلولهای جدید برنامه‌ریزی شده جایگزین میکنند که حافظه سیستم ایمنی قبلی را ندارند. علت اصلی خطرناک بودن این روش ، همین نو سازی سیستم ایمنی بدن است که در مدتی که سیستم ایمنی در حد صفر است خطر هر عفونت و در پی آن مرگ میباشد.

بله، اطلاع دارم. محققان کانادایی از پیوند اتولوگ استفاده کرده بودند که روش جدیدی نیست و در مورد سایر بیماری های خودایمنی مثل آرتریت روماتوئید، لوپوس و ... هم استفاده شده است. در ایران نیز، این پیوند در مورد برخی بیماری های خاص انجام می شود.
در این روش علاوه بر خطر آسیب کبدی، کلیوی و یا حتی مرگ، احتمال عود بیماری نیز وجود دارد، چون تضمینی وجود ندارد که تمام اتوآنتی بادی های موجود در مغز استخوان بیمار به طور کامل، طی شیمی درمانی و پرتو درمانی از بین برود.

اما مطالعات آقای محمود صداقتی از این جهت اهمیت دارد که اگر آنتی ژن اصلی بیماری ام اس شناسایی شود (که ظاهراً این آنتی ژن در 85 درصد بیماران ام اس وجود دارد) این امیدواری وجود دارد که یک واکسن (آنتی بادی) اختصاصی تولید شود که فقط بر روی این آنتی ژن خاص اثر بگذارد (بدون تاثیر بر روی سایر اعضای بدن)، تا نیازی نباشد بدن بیمار از اتوآنتی بادی های تولیدشده قبلی خود استفاده کند، در نتیجه امکان آسیب مجدد به غلاف میلین و عود بیماری ام اس از بین میرود.

به هر حال امکان تولید واکسن ام اس وجود دارد حتی اگر چند آنتی ژن هم در بیماری ام اس دخیل باشند، امکان طراحی یک واکسن چندگانه (مثل واکسن پنتاوالان مخصوص کودکان) وجود دارد.