آمانتادین ( آمورل )

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من حدود دو سال روزی دو تا آمانتادین میخوردم ولی هیچ فایده ای نداشت. برای خستگی تا حالا داروهای زیادی خوردم ولی هیچ کدوم موثر نبودهDash2