تایید قرص کلادربین در استرالیا

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>تایید داروی خوراکی کلادریبین توسط اروپا

همان طور که قبلا هم گفته شد در سال ۲۰۱۰ نتایج مطالعات اولین داروهای خوراکی ام اس یعنی کلادریبین و فینگولیمود برای تایید و ورود به بازار دارویی به سازمان غذا و داروی امریکا یا FDA داده شد اما در ان زمان کلادریبین به علت احتمال بروز سرطان و نیاز به مطالعات بیشتر مورد تایید قرار نگرفت و فینگولیمود مجوز ورود به بازار گرفت.
اما مطالعات مربوط به کلادریبین ادامه یافت و بالاخره بعداز ۷ سال ادامه مطالعات، دارو مجوز ورود گرفت و مشخص شد که این دارو ریسک بدخیمی ها را بیشتر نمی کند.

قرص خوراکی کلادریبین برای ام اس نوع عود کننده - بهبود یابنده استفاده می شود و با توجه به قدرت و تاثیر فراوان دارو بیشتر در کسانی استفاده میشود که بیماری آنها خیلی فعال بوده و یا به خط اول درمان پاسخ ندادند.

نکته بسیار مهم و جالب در مورد دارو ، راحتی مصرف آن است ، به طوری که بیمار ابتدا حدود یک هفته قرص را مصرف می کند و حدود یک ماه بعد مجددا یک هفته قرص را مصرف می کند و تا یک سال بعد نیاز به مصرف دارو ندارد و مجددا بعد از گذشت یک سال این کار را یکبار دیگر تکرار می کند،
یعنی در کل بیمار حدود ۱۰ روز در سال اول و ده روز در سال دوم دارو مصرف می کند . جالب این است که بیمار نیاز به مصرف دارو تا چهار سال ندارد و اکثر بیماران شرکت کننده در مطالعه تحقیقاتی دارو تا چهار سال کنترل بودند و حمله یا پلاک جدید در ام ار آی نداشتند.


دکتر امیررضا عظیمی 27.10.17