با مشاغل پر استرس آشنا شویم

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>به قول یکی همه شغل ها استرس دارن حتی بیکاری هم استرس داره!! confusedlaughing3
ولی برنامه نویسی اونم برنامه نویسی سایت هم جزء پراسترس ترین هست بنظرم!!!
چون تو شرکت های خوب پروژه ها زمانبندی داره و باید در زمان مشخص تحویل داده بشه
+ قسمت آموزش به مشتری ها...
و گوشزدها و پیگیری های مدام مدیر فنی و مدیرای دیگه angry2