چه کسانی از بیماری شما اطلاع دارند؟

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من وقتی شدید بیمار بودم ..خیلی ها فهمیدن .
افراد نزدیکم از ام اس من با خبرند ........
الان که خوب راه میرم بیماریمو پنهان میکنم ..........وقتی باز ناتوان بشم خوب همه بفهمند ...........من گناهی در بیماریم نداشتم ...........بنا به تجربه من خیلی ها ندونن بهتره .با اطلاعات غلطشون روحیه آدمو خراب میکنن فکر میکنن همیشه خودشون سالم خواهند موند............
اونایی که تازه مریض شدن به نظر من فقط با به افراد نزدیکشون ام اس و بگن ........لزومی نداره برای همه جار بزنن. این تجربه تلخ من از ام اس است ............که دشمنان آدم شاد میشن .....