خواص قارچ کومبوچا

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>کسی هست کامبوجا مصرف کرده باشه بیاد تجربیاتش را بگه؟ خودم توی خونه درست میکنم و میترسم نکنه خوب نباشه