اثربخشی وعوارض کوپامر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام.
کوپامر از زیفرون و سینووکس بهتر بود واسه من فقط تا یکی دوساعت از درد جای امپول نمیتونم تکون بخورم جاش خیلی ورم میکنه و تا چند روز درد میکنه قرمز میشه و سفت میشه .جایی هم که امپول زدم یه جوری میشه .ولی تب و لرز و استخوان درد و از این حرفا نداره.این طوری میشه از عوارض دارویه؟یا من بهش حساسیت دارم؟؟؟؟؟.تازه دفعه ی اخر که میخواستم بزنم بازوم اینقدر سفت شده بود که سوزن به زور رفت توش داشت کج میشد....Confusedوای که چه دردی داشتsad.از اون به بعد دیگه نزدمش...