اثربخشی وعوارض کوپامر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2017/01/06 07:46 PM)زهراخانم نوشته شده توسط:  سلام منم نزدیک یک سال و نیم است کوپامر استفاده میکنم خیلی ازش راضیم قبلا با سینوکس خیلی اذیت میشدمwink2

آخه هفته اي سه روز زير جلدي سخت نيست ؟
عوارضي مثل مور مور پا رو هم بهتر ميكنه ؟