اثربخشی وعوارض کوپامر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام منم نزدیک یک سال و نیم است کوپامر استفاده میکنم خیلی ازش راضیم قبلا با سینوکس خیلی اذیت میشدمwink2