اثربخشی وعوارض کوپامر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام من نزدیک 5 ساله کوپامر استفاده میکنم. عوارض خاصی نداشته تا یک ماه پیش که جای تزریق ها بشدت خونمردگی و کبود میشه و 2 روز دردش طول میکشه sadsadsadsadsadsadsadsad خیلی دارم اذیت میشم نمیدونم دیگه چیکار باید بکنمsad