شربت سینه ممکن است به درمان ام اس کمک کند

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2016/12/30 10:23 AM)Aydanima نوشته شده توسط:  دوستان سرماخوردم وبدنم ضعف کرده میتونم قرص سرماخوردگی واستامینوفن مصرف کنم یانه پزشکم دردسترس نیست بپرسم
بله اشکالی نداره