شربت سینه ممکن است به درمان ام اس کمک کند

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوستان سرماخوردم وبدنم ضعف کرده میتونم قرص سرماخوردگی واستامینوفن مصرف کنم یانه پزشکم دردسترس نیست بپرسم