آرم طرح ترافیک برای مبتلایان به ام اس

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>منم دنبالشم
اگر کسی گرفته لطفا به بقیم اطلاع بده

سپاس