اثربخشی وعوارض کوپامر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2016/08/02 07:04 PM)nahid نوشته شده توسط:  نیلوفری جان کجا نوشته همه قرص ها سرکوب کننده هستن ؟
بعضی داروها رو نوشتن تضعیف کننده ایمنی ، که از فعالیت زیادش جلوگیری بشه نه این که کلا سرکوب و داغون بشه.
تازه قرص ها هم با هم فرق دارن. بعضیاشون تو خط اول درمان ازشون استفاده میشه که نیازی به سرکوب ایمنی ندارن.
جایی ننوشته دکترم گفت منم دقیقا همون جمله رو نوشتم
و نگفتم همه قرص ها نوشتم قرص ها
عین جمله دکترم