فیزیوتراپی و کاردرمانی

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوستان عزیز سلام
تا حالا کسی از دستگاههای فیزیوتراپی خانگی استفاده کرده؟