عدم تعادل

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2015/08/08 11:08 AM)javad6788 نوشته شده توسط:  سلام دوستان.
من وقتی حمله دوم بهم دست داد و سمت چپ بدنم کلا گزگز داشت گاهی اوقات انگار تو دست راستم یه چیزی با شدت جریان پیدا میکرد!حالا چند ماه ازون موقع گذشته و رسیژن تزریق میکنم اما یه هفته ای میشه دوباره همون احساسو تو دست راستم دارم و وقتی اینطور میشه تعادلم به هم میخوره البته تا حالا زمین نخوردم ولی پاهام تلو تلو میخوره.به نظرتون این نشونه حمله جدیده؟
بعد دو سه ماه از شروع این حالات و خوب نشدنش رفتم پیش دکتر شایگان نژاد که گفتند احتمالا عوده.6 تا دگزا نوشتن ولی من اولیو که زدم صبح که بیدار شدم احساس کردم بعد سه ماه خوب شدم!!!!!!دومیم زدم و زنگ زدم از دکتر پرسیدم گفتن اگه دیگه مشکلی پیش نیومد ادامه نده دگزا رو.اگه بازم اینطور شدی امشب یکی دیگشو بزن سرکوبش کن smiling
این دگزا معجزه کرد.سه ماه بود زندگی برام شده بود جهنم!