شربت سینه ممکن است به درمان ام اس کمک کند

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2014/09/12 10:33 AM)somaye_602000 نوشته شده توسط:  کسی هست این شربت را خورده باشه؟
من یادمه که یکی از بچه های سایت شب امتحان سرما خورده بود و سرفه هاش زیاد بود. این بود که دقیقا همین شربت رو می خورد و دچار حمله هم شد. هرچی سعی میکنم نام کاربریش یادم نمیاد. اگه خودش اینو خوند بیاد اعتراف کنه Tongue

ازاین تجربه کوچیک که بگذریم، این تحقیق مال سه سال پیش بوده، و دیگه هم هیچ صحبتی ازش نشده، احتمالا محققین هم ازش نامید شدن...