فیزیوتراپی و کاردرمانی

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>کسی تا الان فیزیوتراپی لیزری انجام داده دکترم برا بی حسی پام گفته برم نمیدونم چطوریه