گزارش برنامه صعود به قله دماوند بام ایران "برنامه 33"

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>ممنووووووووووووووووووون ازتونicon_questionicon_questionicon_questionخدا قوت