آموزش سامانه یادآوری تزریق

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2014/05/28 09:05 AM)hamid نوشته شده توسط:  برای این مورد پیغام خصوصی هم دادید که بهتون در پیغام خصوصی هم گفتم دلیلش مشخص نیست .
بررسی میشه و اطلاع میدم بهتون
ایمیلش اومده ولی پیغام نیومد...ممنون