آیا فلوکستین تنها یک داروی ضدافسردگی ست؟!

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من فلوكستين ٢٠ ميخوردم حدود ٦ ماه الان ١٠ ميليگرم مي خورم خيلي كمكم كرده ، نخورم هم وسواس فكريم زياد ميشه هم حساس ميشم ، كلا اين قرص به بعضيا اختلال خواب ميده برا همين ميگن صبح بوريد ولي آگر خوابتونو زياد ميكنه همون شب بخورين كه بتونين فعاليات روزانه را داشته باشيد