دویک و ورزش

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>به نظر شما اگه کسی که دویکداره واسه لاغری از دستگاه cavitation و rf استفاده کنه مشکلی پیش میاد؟