ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده؟!

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2013/06/26 03:53 PM)SSA نوشته شده توسط:  خلاصه در مجموع اگر دختری تونست آقایی با مشخصات گفته شده توسط پسر شجاع رو پیدا کنه،
باید روی هوا بزنه!
حالا دیگه پیر و جوون، جا افتاده و نیم پز اصلا مهم نیست.
یه چی بگم این جور آدم ها رو خود دخترا نباید پیداشون کنند یعنی قاعده اش اینه چون اگه این پسر به این دختر نیگا کرده دختره تونسته پیداش کنه از کجا خبر به بقیه نیگا نکرده مگر اینکه همون اول راستشو بگه
و اگه راست میگه پسره اول قصدش بگه نه اینکه
اول برن دوراشون رو بزنند بعد انوقت با خانواده اش بگه بعد بره خواستگاری
چون من خودم دیدم پسرا تا با یکی قصد ازدواج نداشته باشن بیخیال بقیه نمیشن البته اینا خوباشون هستن بعضی ها که اصلا بیخیال بقیه نمیشن
کلا بیخیال ازدواج شید راحت ترید
البته بگم دختر خوبم شرایطی داره که همه اون شرایط بالا هست و اونا نباید به پسر مردم نگاه کنند به خدا بعضی وقتی از بعضی از دخترا خجالت میکشم و یه سر ی خصوصیات دیگه
خعلی اصلا یه وعضیییییییییییی
پس حالا که نه دختر خوب هست نه پسر خوب تا ازدواج بعدی نیم ساعت تنفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس