ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده؟!

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>نه بابا دعوا کجا بود!
با این صفات که فرمودین، در زمان حال، چند تا مرد رو میشناسین؟
تعدادش رو هم بگین ما قبول داریم.

خلاصه در مجموع اگر دختری تونست آقایی با مشخصات گفته شده توسط پسر شجاع رو پیدا کنه،
باید روی هوا بزنه!
حالا دیگه پیر و جوون، جا افتاده و نیم پز اصلا مهم نیست.