با مشاغل پر استرس آشنا شویم

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2013/06/02 02:31 PM)anaram نوشته شده توسط:  استرسو که همه دارن laughing3laughing3laughing3laughing3laughing3
منظور استرس شغلیه . اونو هم همه دارنا . بخصوص توی مملکت ما
مساله ی من قرار گیریش توی زمره ی پراسترسترین هاس
Smile (52)

خو تو همون زمره هه هست دیگه Dodgy تازه سخترین شغلم هست بعد معدن Sleepy

آقا ناظم اعظمی هم جز مشاغل پر استرسه البته اگه ما ها کاربراش باشیم Smile (16)