با مشاغل پر استرس آشنا شویم

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2013/06/02 02:17 PM)anaram نوشته شده توسط:  4. عكاس خبریconfused0006.gif

معلومه که استرس داره angry