دویک و ورزش

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوست عزیزم بدون مشورت با پزشک قطع کردن دارو کار درستی نیست حتماً به پزشکت مراجعه کن مشورت کن و بعد اقدام کن و حتماً با پزشکت در ارتباط باش
در مورد ورزش هم همون طور که دوستام گفتن ورزش های سبک خیلی میتونه کمک کنه مخصوصاً یوگا fighting0030.gif