دویک و ورزش

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2012/07/18 09:31 AM)shima2 نوشته شده توسط:  بچه ها یه سوال
من چن ماه پیش به خاطر پالس حسابی چاق شدم و الان با وجود بی حسی در پایین تنه یه ماهی هست که دارم می رم باشگاه.آیا رژیم گرفتن و زیاد عرق کردن و تحرک زیاد باعث بدتر شدن بیماری میشه؟(کاش مث سابق می تونستم ایروبیک انجام بدم دیگه کند شدم:41Smile
راستش ایموران هم می خوردم که دیگه گذاشتمش کنار و دکترهم نمی خوام دیگه برم
ولی تا حالا که احساس بدتر شدن نداشتم
انگار بی خیالی بهترین درمانه...
الان همین جور ادامه بدم خوبه؟ می ترسم همه چیز خوب باشه ولی یهو یه بلای بزرگی سرم بیاد

یوگا بهترین درمان برای افرادی مثل من که با کورتون اضافه وزن پیدا کرده بودم. است اما به نظر من قطع دارو نتایج خوبی به همراه نداره