ام آر آی تزریقی

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2011/09/15 12:57 AM)sara.161 نوشته شده توسط:  خب بگن شفافتره نه رنگیconfused

من هی نیگا میکردم کجاش رنگیهlaughing3laughing3laughing3

اصطلاحا به ماده حاجب ماده رنگی هم میگن شاید بخاطر اونه!